Thursday, March 6, 2014

မရိဟာန ရဲစခန္းသို႔ တစ္ေခါက္

ကတၱဗၺေမ၀ိဒႏၱိ အရိယဘာ၀ံ နိႆာယ ပ၀တၱိတံ ပဏီတံ” “ဤကဲ့သို႔ေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳမ်ားမွာ လူေကာင္းသူေကာင္းမ်ား ျပဳသင့္ျပဳထိုက္သည့္ အမွဳမ်ားျဖစ္သည္” ဟု နားလည္သေဘာေပါက္ လက္ခံကာ ျပဳမွသာ အထြဋ္အျမတ္ဆံုး ပဏီတကုသိုလ္ျဖစ္သည္။ (၀ိသုဒၶိမဂ္၊ပ၊ ၁၃၊ ဥတၱမပုရိသဒီပနီ ၁၃)

(၁)

ထိုေန႔က မထင္မွတ္ဘဲ မရိဟာနရဲစခန္းသို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ရဲစခန္း၊ ရံုးကန္ကလနား၊ တရားရံုး၊ ရပ္ကြက္ရံုး စသည့္ေနရာမ်ားမွာ ေရွာင္လဲႊ၍မရသည့္အခါမွသာ သြားေလ့ သြားထရိွ သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ထိုေနရာမ်ားကို မသြားလိုၾက။ ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားမွ အပ စိတ္အားထက္ သန္စြာျဖင့္ ရဲစခန္းကို မည္သူမွ် သြားခ်င္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္…သူ ကေတာ့ ထိုေနက မရိဟာနရဲစ ခန္းသို႔ စိတ္အားထက္သန္စြာ သြားျဖစ္ခဲ့သည္။

(၂)

သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ မရိဟာနရဲစခန္း တြင္ ျမန္မာငါး ဖမ္း ေရလုပ္သား မ်ားေရာက္ရိွေနသည္ဟု သိရသည္။ ငါဖမ္းေရလုပ္သားမ်ားမွာ ပင္လယ္ျပင္ တြင္ တစ္လေက်ာ္ေမ်ာေနခဲ့ၿပီး သီရိလကၤာႏုိင္ငံေရလုပ္သားမ်ားက ကယ္တင္ထားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ သည္။ သူတို႔သည္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ၂၄ ရက္တိတိ မည္သည့္အစားအစာမွ် မစားခဲ့ရ။  ဆာလြန္းမက ဆာလာသည့္အခါ ပင္လယ္ေရ ကို ေပါင္းခံ၍ေသာက္ကာ အသက္ဆက္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ေရပိုင္နက္ထဲေရာက္လာ သည့္အခါမွသာ မိုးေရေသာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုမိုးေရကိုလည္း လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ရခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္။ မိုးရြာေနသည့္အခ်ိန္ ဖာင္ေခါင္ မိုးေပၚတက္ကာ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား မိုးေရခံရသည္။ မိုးေရခံေနစဥ္ ေခါင္းမိုးေပၚက ျပဳတ္က်လွ်င္ ပင္လယ္ျပင္ ႀကီးထဲ သို႔သာ။ ေဖာင္ေဘးသို႔ ငါးမန္းႀကီးမ်ား တႀကိမ္တႀကိမ္ေပၚလာ တတ္ေသာ္လည္း သူတို႔အ တြက္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမရိွ။ သူတို႔ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ဒုကၡမ်ားကို စာဖြဲ႔လွ်င္ပင္ မျပည့္စံုဟု တစ္ေယာက္ ကေျပာေသးသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ကမ္းမျမင္ရသည့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ တစ္လေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္ သူတို႔သည္ မေသေကာင္း မေပ်ာက္ေကာင္း သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ 

(၃)

သီရိလကၤာႏုိင္ငံေရာက္လာသည့္ ေရေမ်ာငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားမွာ ၇ ေယာက္တိတိျဖစ္သည္။ ေလးေယာက္ မွာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ပိုင္း ေဂါၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္း ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ က်န္သည့္ သံုးေယာက္ မွာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ထရန္ကိုမာလီဆိပ္ကမ္းေရာက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထရန္ကုိ မာလီကမ္းေရာက္လာသည့္ သံုးေယာက္ထဲမွ တစ္ေယာက္မွာ ေနာက္ထပ္သံုးရက္ခန္႔ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္ေမ်ာေနပါက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရိွေတာ့ဟု သိရသည္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ထရန္ကိုမာလီ ကမ္းေရာက္ၿပီး ရဲစခန္းမွ ေဆးရံုသို႔ပို႔ေပးခဲ့သည္။ သက္သာ လာသည့္အခါမွ ထရန္ကိုမာလီေထာင္ထဲတြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာ ျမန္မာသံရံုးကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထိုအခါမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေရေမ်ာငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားမွာ ျမန္မာစစ္ မစစ္ သြားေရာက္စစ္ ေဆးခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္ မစစ္ စစ္ေဆးရန္မွာ လည္း လြန္စြာလိုအပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္သည္။ အ မည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္လို သူမ်ား မ်ားစြာရိွသည္မဟုတ္ပါလား။ သံရံုးအရာရိွမ်ား စစ္ေဆး ၿပီးေနာက္  ျမန္မာမ်ား စစ္မွန္သည့္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထရန္ကိုမာ လီ ေထာင္ႏွင့္ ေဂါၿမိဳ႕ရဲစခန္း တြင္ေရာက္ေနသည့္ ေရေမ်ာငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားကို ကိုလံဘိုၿမိဳ႕အနီး တြင္ရိွ သည့္ မရိဟာန ရဲစခန္းသို႔ ေျပာင္းေနခြင့္ရေအာင္ သံရံုးမွ ကူညီေပးခဲ့သည္။ 

မရိဟာနရဲစခန္း ေရာက္လာသည့္အခါ သံရံုးမွ ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာမ်ား၊ ေကာ္ဖီမစ္၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္း၊ ဆပ္ျပာခဲ၊ သြားတိုက္ေဆး၊ သြားတိုက္တံ ႏွင့္ လိုအပ္သည့္အခါသံုးႏိုင္ရန္ သီရိလကၤာရူပီး တစ္ေထာင္ ႏွဳန္း ျဖင့္ သြားေရာက္ကူညီၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အျမန္ဆံုးျပန္ခြင့္ရေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရဲစခန္းတြင္လည္း ျမန္မာေရေမ်ာငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ား ကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္ေနၾကသူမ်ားမွလည္း ဒုႏွင့္ေဒးပင္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရဲစခန္းေရာက္ေနသူမ်ားမွာ ထမင္း၀ေအာင္ မစားရၾက။ ပိုက္ဆံရိွသူမ်ားမွာ ထမင္းမ၀ေသာ္ လည္း ပူစရာမလို။ ကိုယ္တိုင္ ထြက္၀ယ္ကာ စားရံုသာ။ ျမန္မာေရေမ်ာငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားမွာ ပင္လယ္ျပင္ တြင္ ေမ်ာလာကတည္းက အ၀တ္တစ္ထည္ ကိုယ္တစ္ခုကလဲြလို႔ ပိုက္ဆံဆိုသည္မွာ ဗလာနတၳိ။ “ေျမနိမ့္ရာလွံစိုက္” “ကံဆိုးမသြားရာ မိုးလိုက္လို႔ရြာ” ဆိုသည့္စကားပံုမ်ားမွာ သူတို႔အတြက္ တမင္ရည္ရြယ္ ကာ စပ္ခဲ့သလားဟုပင္ ထင္ရသည္။
(၄)

ျမန္မာေရေမ်ာငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ား ထမင္း၀လင္ေအာင္ မစားရသည့္အေၾကာင္း သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ား တဆင့္ ၾကားသိရသည့္အခါ သူ႔ ဇာတိရပ္ရြာတြင္ ပင္ပန္းစြာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရသည့္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားကို သတိရျဖစ္သည္။ အကယ္၍မ်ား..ေရေမ်ာလုပ္သားမ်ားမွာ သူ၏ ေဆြမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့လွ်င္…..။ သူ တစ္ညလံုးလိုလို အိပ္မေပ်ာ္ခဲ့။ ကုတင္ေပၚဟိုဘက္လွည့္ ဒီဘက္လွည့္ႏွင့္ အ ခ်ိန္ကုန္သြားခဲ့သည္။ မနက္လင္းကာနီးမွ အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့သည္။ မနက္ေစာအိပ္ရာထၿပီး ေခါင္းထဲ ခ်က္ခ်င္းေရာက္လာသည္မွာ  ေရေမ်ာငါးဖမ္းလုပ္ သားမ်ား ထမင္း၀ေအာင္ မစားရသည့္ အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ထိုအေၾကာင္းကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ေျပာျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အတူ ကာလဒါန ငါးမ်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျဖစ္သည္။ ကာလဒါနဆိုသည္မွာ ဂုဏ္ပကာသန ထည့္မတြက္ဘဲ လိုအပ္သည့္အရာ ကို လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သည့္သူမ်ားအား လွဴဒါန္း ျခင္းဟု ဖြင့္ဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ေပ။ ကာလ ဒါနငါးမ်ိဳးတြင္ “ဒုဗၻိကၡဒါန” ဟူေသာဒါနတစ္မ်ိဳးလည္း ပါ၀င္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ အစာေရစာရွားပါးေန သည္ ကို သိသည့္အခါ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ကာလဒါနအေၾကာင္း မ်ား ေျပာျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေရေမ်ာငါးဖမ္း လုပ္သားမ်ားအား တက္ႏိုင္သေရႊ႕ စုေပါင္းကာ လွဴဒါန္းၾကမည္ဟု ပုဗေစတနာျပဌာန္းကာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ထို႔သို႔ဆံုးျဖတ္ၿပီး အျခားေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကား ျဖစ္သည္။ အမ်ားစု မွာ ေစတနာထက္သန္စြာ လွဴဒါန္းၾကသည္။ အလွဴေငြမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ ထက္ပိုကာ ျမန္မာေငြ ကိုးသိန္းခန္႔ႏွင့္ညီမွ်သည့္ သီရိလကၤာရူပီး(၉၀၀၀၀)တိတိ ရလာသည္။ ရလာသည့္အလွဴေငြမ်ားကို ျမန္ မာေရေမ်ာငါးဖမ္းသမားမ်ားအား  တစ္ေယာက္တစ္ေသာင္းႏွဳန္းစီ (ျမန္မာေငြ တစ္သိန္းႏွဳန္း စီခန္႔) ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာ လွဴျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ေယာက္တစ္ေသာင္းစီလွဴၿပီး ပိုသည့္သီရိလကၤာရူပီး (၂၀၀၀၀) တိတိကို ျမန္မာသံရံုးမွ အရာရိွအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထိုေငြမ်ားျဖင့္ အရာရိွမွ ေရေမ်ာငါးဖမ္း လုပ္သားမ်ား အျပန္ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ၀တ္ဆင္ရန္ ေဘာင္းဘီ စသည္မ်ား ၀ယ္ယူလွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္သည္။ 

အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းစဥ္ ကိုရင္ငယ္ဘ၀က သင္ခဲ့ဖူးသည့္ ေလာကနီတိ၊ မိတၱက႑လာ မိတ္ ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြေကာင္းအျဖစ္တိုင္းတာရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ “ေရာဂါတုေရစ ဒုဗၻိေကၡ ဗ်သေနစ သတၱဳဂၢေဟ၊ ရာဇဒြါေရ သုႆာေနစ ေယ တိ႒ႏၱိ သုမိတၱကာ” ဟူေသာ ဂါထာကို သတိရျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ အနာေရာဂါျဖစ္ေနသည့္အခါ၊ အစာေရစာရွားပါးေနသည့္အခါ၊ ဗ်သနတရာမ်ားႏိွပ္စက္ခံေနရသည့္အခါ၊ ရန္သူ႔လက္အတြင္းက်ေရာက္ကာ ခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနသည့္ အခါ၊ အမွဳရင္ဆိုင္ေနရသည့္အခါ ႏွင့္ နာေရးကိစၥ မ်ားႀကံဳလာသည့္အခါ ေဖးမကူညီကာ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေပးသူမ်ားသာ မိတ္ေဆြေကာင္းမည္ သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  

ဘ၀၏လြတ္ေျမာက္မွဳမရေသးသည့္ သံသရာခရီးသြားေဖာ္အခ်င္းခ်င္း မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ခြင့္ ရျခင္း အတြက္ သူ ၀မ္းသာရသည္။ ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလည္း မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ သာ ေပါင္းသင္းဆက္ ဆံ ခြင့္ရပါက ေလာကီေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ ျပည့္စံုႏိုင္သည္ဟု သံယုတၱနိကာယ္၊ ကလ်ာဏ မိတၱသုတ္တြင္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

(၅)

အလွဴေရစက္ လက္ႏွင့္မကြာျပဳလုပ္ေလ့ရိွေသာ ျမန္မာမ်ားမွာ လွဴရတန္းရမည္ဆိုလွ်င္ အတင္းအၾကပ္တိုက္ တြန္းစရာမလိုၾက။ ရက္ေရာစြာ ေပးလွဴေလ့ရိွၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ သဒၶါႏွင့္ ပညာကို မွ်တ စြာက်င့္သံုးေလ့မရိွၾက။ မ႑ပ္တိုင္တက္ျပရန္ႏွင့္ မိမိတို႔နာမည္ ေကာင္းရေရး၊ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာေရး အတြက္သာ လွဴလိုၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေစာျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တကာ ျပဳလုပ္ သည့္ကုသိုလ္မ်ားအား ယသကာမတာယ ပ၀တၱိတံ ဟီနံ” အည့ံစား အနိမ့္စား ကုသုိလ္သာျဖစ္သည္” ဟု ပါဠိစာေပမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။  

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအမ်ားစုမွာ ထိုသေဘာတရားမ်ားကို နားမလည္ၾက။ နာမည္ႀကီး ဆရာေတာ္မ်ားမွ လွဴခ်င္သည္။ ႏွစ္လံုး သံုးလံုးခ်ဲဂဏန္းေပးသည့္ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဗဒင္ယၾတာ ဘုန္းႀကီးမ်ားကိုလွဴမွ အက်ိဳးရိွ သည္ဟု အယံုလြန္ၾကသည္။ သာသနာ့ေရေသာက္ျမစ္သဖြယ္ျဖစ္ ေသာ စာသင္သား ရဟန္းသာမေဏမ်ား အား မလွဴလိုၾက။  မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားတြင္ မလွဴလိုၾက။ ကမၺည္း စာတမ္းလူျမင္သာသည့္ေနရာမွသာ လွဴခ်င္ သည္။ ကမၺည္းထိုးမေပးသည့္အခါ မလွဴလို ၾက။  ေစတီပုထိုးမ်ားလွဴမွသာ ကုသုိလ္ရသည္ဟု အယူသီးၾက သည္။ စာၾကည့္တိုက္အတြက္ အလွဴခံလွ်င္ မထည့္ခ်င္ၾက။  ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္ လုပ္သည့္အခါမွသာ လွဴခ်င္ ၾကသည္။ ရပ္ရြာအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ကုဋီအိမ္သာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ မလွဴခ်င္ၾက။  ရပ္ရြာအတြင္း လမ္းတံတားမ်ားျပင္ရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ လွဴဒါန္းရန္ ၀န္ေလးၾကသည္။

 ျမန္မာအမ်ားစုမွာ သဒၶါတရားမ်ားရိွၾကေသာ္လည္း ပညာနည္းၾကသည္။ သဒၶါလြန္ကဲ ပညာနည္း အလဲြ လဲြျဖစ္တတ္သည္ မဟုတ္ပါလား။   ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီက တို႔တိုင္းျပည္ကဗ်ာတြင္ “တို႔ရြာ တို႔ေျမ တို႔ရြာေျမ၀ယ္၊ ေစတီစပါး မ်ားလည္းမ်ား၏၊ မ်ားပါေလလဲ တမဲြမဲြႏွင့္၊ ဆင္းရဲကာသာ ကာလၾကာလွ်င္၊ ယာစကာမ်ိဳး တညိွဳးညိွဳးႏွင့္၊ ပုထိုးျမင့္ေမာင္း ေက်ာင္းႀကိဳ ေက်ာင္းၾကား၊ လွည့္လည္သြားလ်က္၊ မစားေလရ ၀မ္းမ၀၍၊ ဆြမ္းမွ်မတင္ႏုိင္ ရိွမည္ တည္း” ဟု ဆိုထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

(၆)

ရဲစခန္းကအျပန္တြင္ သူ၏စိတ္မ်ား လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေနသည္။ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ေနသည့္ သူတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို ျမင္ေယာင္ရင္း ၾကည္ႏူးရသည္။ အမွန္အားျဖင့္ မစည္ကားသင့္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အပါအ ၀င္ျဖစ္ေသာ ရဲစခန္းမ်ားကို သူ မသြားခ်င္ပါ။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ အတိဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို သံသ ရာခရီးသြားေဖာ္မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ သြား ေရာက္ကူညီခြင့္ရမည္ဆိုပါလွ်င္ စိတ္အား ထက္သန္စြာျဖင့္ သူ ေနာက္ထပ္လည္း သြားဖို႔ႀကိဳးစား ေနဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ။

1 comments:

Buddha Dhamma said...

သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓုပါ ဘုရား
တပည့္ေတာ္တို့စိတ္ကူးလည္းဒီအတိုင္းပါဘုရား
အာကာ့ကိုလည္းဖတ္ျပေနပါတယ္ဘုရား
အခုသံေလွာင္အိမ္တရားေတာ္ နာေနတာဘုရား
_/\_ _/\_ _/\_

Post a Comment