Monday, August 30, 2010

ဗုဒၶဘာသာရွဳေထာင္႔မွ မိဘတာ၀န္မ်ား
သားသမီးမ်ားရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ေတ႔ြျမင္ရရန္အတြက္ မိဘမ်ားမွာ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ သားသမီးမ်ားကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ေသာ၊ သားသမီးမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ တာ၀န္ေက်ပြန္ေသာ မိဘမ်ားဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မွဳမ်ား ရိွလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမယ္႔ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ သားသမီးမ်ား မွန္ကန္သည္႔လမ္းကို ဦးတည္ေစရန္ ပထမဆံုး မိဘကိုယ္တိုင္က စံျပအျဖစ္၊ စံနမူနာအျဖစ္ တည္ရိွရပါမယ္။ ကိုယ္က်င္႔တရား မေကာင္းသည္႔မိဘမ်ားထံမွ ကိုယ္က်င္႔တရားေကာင္းသည္႔ သားသမီးမ်ား ရလာဖို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ေနလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

အတိက္ကံ ပစၥဳပၸန္ကံမ်ားရဲ႕ သက္ေရာက္မွဳအျပင္ မိဘမ်ားရဲ႕ အျပဳအမူမ်ားကလည္း သားသမီးမ်ားအေပၚ အဓိကအားျဖင္႔ သက္ေရာက္မွဳ ရိွပါတယ္။ တာ၀န္ေက်ပြန္ခ်င္တဲ႔ မိဘမ်ားဟာ သူတု႔ိရဲ႕ သားစဥ္ေျမးဆက္ မလိုလားအပ္တဲ႔ အျပဳအမူေတြ ဆင္႔ပြားျဖစ္ေပၚမလာေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သင္႔ပါတယ္။ သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္ေတာ္အရ မိဘမ်ား ျပဳလုပ္ရမယ႔္ တာ၀န္ငါးမ်ိဳးရိွပါတယ္။

ပထမဆံုးတာ၀န္ကေတာ႔ သားသမီးမ်ား မေကာင္းမွဳမျပဳလုပ္ေအာင္ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းပါပဲ။

သားသမီးမ်ားအတြက္ အိမ္ဟာ ပထမဆံုးေက်ာင္းျဖစ္ၿပီးေတာ႔ မိဘမ်ားဟာ လက္ဦးဆရာမ်ားပါပဲ။ သားသမီးမ်ားဟာ မ်ားေသာအားျဖင္႔ ေကာင္းတဲ႔အမူအရာ မေကာင္းတဲ႔ အမူအရာမ်ားကို မိဘမ်ားထံမွ သင္ယူေလ႔ရိွပါတယ္။ သတိမျပဳမိတဲ႔ မိဘမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕သားသမီးမ်ား ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးငယ္ဘ၀မွာပင္ လိမ္ျခင္း၊ ညာျခင္း၊ မရိုးသားျခင္း၊ သိကၡာက်ေစမယ္႔စကားမ်ား ေျပာဆိုျခင္း၊ လက္စားေခ်ျခင္း၊ အရွက္အေၾကာက္ကင္းမဲ႔ျခင္း စေသာ အေျခခံက်တဲ႔ အျပဳအမူမ်ားကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ၊ သြယ္၀ိုက္ေသာအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ေပးမိတတ္ပါတယ္။

ဒုတိယတာ၀န္ကေတာ႔ သားသမီးမ်ား ေကာင္းမွဳျပဳလုပ္ေအာင္ ဆဲြေဆာင္ေပးျခင္းပါပဲ။

သားသမီးမ်ားအတြက္ မိဘမ်ားဟာ အိမ္မွာ ဆရာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းမွာ ဆရာမ်ားဟာ မိဘမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ မိဘႏွင္႔ ဆရာႏွစ္ဦးလံုးဟာ တစ္ခ်ိန္မွာ သူတို႔ေနရာကို ေရာက္လာမယ္႔ သားသမီးမ်ားရဲ႕ အနာဂတ္ကာလမွာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြ ရရိွေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ရန္ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ ယေန႔လူငယ္ျဖစ္ေပမယ္႔ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ကေလးငယ္မ်ားဟာ လူႀကီးမ်ား ျဖစ္လာမွာပါ။

ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ စိတ္ကို ျပဳျပင္လို႔ ရတဲ႔အရြယ္မွာ သူတို႔ဟာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားရဲ႕ အျပဳအမူမ်ားကို အတုယူေလ႔ရိွပါတယ္။ ကေလးငယ္မ်ားဟာ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား မွ်ေ၀ေပးတဲ႔ ဗဟုသုတကို ရမွာပါပဲ။ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားရဲဲ႕ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူ၊ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြ လႊမ္းမိုးေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင္႔ မိဘ ဆရာသမားမ်ားဟာ အိမ္ႏွင္႔ ေက်ာင္း ႏွစ္ေနရာလံုးမွာ ကေလးငယ္မ်ားနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေစမယ္႔ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးဖို႔ တာ၀န္ရိွပါတယ္။

ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ လူပ်ိဳေပါက္အရြယ္ အပ်ိဳေပါက္အရြယ္မွာ မိဘမ်ားဟာ ကေလးမ်ားရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ရိုးရွင္းမွဳ၊ နာခံမွဳ၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳ၊ ညီညြတ္မွဳ၊ သတၱိရိွမွဳ၊ အနစ္နာခံမွဳ၊ ရိုးသားမွဳ၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥေဆာင္ရြက္မွဳ၊ ကိုယ္႔အားကိုယ္ ကိုးမွဳ၊ ၾကင္နာမွဳ၊ ေခြ်တာမွဳ၊ ေက်နပ္ေရာင္႔ရဲမွဳ၊ ဘာသာတရားအေပၚ စိတ္အားထက္သန္မွဳ၊ ကိုယ္ႏွဳတ္အမူအရာ ေကာင္းမွဳ စေသာ ကိုယ္က်င္႔တရားမ်ားလည္း တစ္ဆင္႔ၿပီး တစ္ဆင္႔ စဲြၿမဲက်င္႔သံုးလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမယ္႔ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ ကိုယ္စိုက္တဲ႔ မ်ိဳးေစ႔အတိုင္းပဲ အပင္ေပါက္ၿပီး အသီးသီး သီးလာပါလိမ္႔မယ္။

တတိယတာ၀န္ကေတာ႔ သားသမီးမ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းပါပဲ။

မိဘမ်ား သားသမီးမ်ားအေပၚေပးႏိုင္တဲ႔ အေမြမ်ားထဲမွ ပညာေမြ ဟာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ပညာထက္ ျမတ္တဲ႔ ရတနာဆိုတာ ေလာကမွာ မရိွပါဘူး။ သားသမီးမ်ားအတြက္ မိဘမ်ားေပးလိုက္ေသာ ပညာေမြဟာ အေကာင္းဆံုး ဆုလာဘ္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင္႔ သားသမီးမ်ားကို ပညာေမြေပးသင္႔ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဘာသာေရးပတ္၀န္းက်င္မွာ ထားသင္႔ပါတယ္။ ဒီလို ဘာသာေရး ပတ္၀န္းက်င္မွာ ထားလိုက္ျခင္းအားျဖင္႔ သားသမီးမ်ားရဲ႕ဘ၀မွာ အက်ိဳးုသက္ေရာက္မွဳ အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။

စတုတၳတာ၀န္ကေတာ႔ သားသမီးမ်ား သင္႔ေလ်ာ္တဲ႔အခ်ိ္န္မွာ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေပးျခင္းပါပဲ။

ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းဆိုတာ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ၿပီး အလြန္ေလးနက္တဲ႔ အမွဳကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းကို လြယ္လြယ္ကူူကူနဲ႔ မျပဳလုပ္သင္႔ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းကို ရွဳေထာင္႔ေပါင္းစံုမွ ၾကည္႔ရပါမယ္။ လက္မထပ္ခင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္မွ အဆင္ေျပေနရပါမယ္။

ဗုဒၶဘာသာထံုးထမ္းစဥ္လာအရ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းဟာ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားမွာ တာ၀န္မ်ားရိွပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားဟာ ေခါင္းမမာသင္႔ပါဘူး။ လိမၼာသိုသိပ္စြာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမယ္။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အျပစ္တင္ၿပီး အျခားဂယက္ရိုက္ခက္မွဳေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီဂယက္ရိုက္ခက္မွဳေတြဟာ ကေလးေတြအေပၚမွာ ကူးစက္သြားႏုိင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတာ၀န္ကေတာ႔ သင္႔ေလွ်ာ္တဲ႔အခ်ိ္န္မွာ မိဘမ်ားရဲ႕ အေမြအႏွစ္မ်ားကို သားသမီးမ်ားအား လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းပါပဲ။

မိဘမ်ားဟာ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ႏိုင္သမွ် ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ၿပီး ခ်စ္ေနရံုသာမက သားသမီးမ်ားရဲ႕ အနာဂတ္ ေပ်ာ္ရႊြင္ခ်မ္းေျမ့ေစဖို႔လည္း ျပင္ဆင္ထားရပါမယ္။ မိမိတို႔ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ရွာေဖြၿပီး ထိ္န္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္လာတဲ႔ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို သားသမီးမ်ားအား ၿငိဳျငင္မွဳမရိွဘဲ လဲႊေျပာင္းေပးရပါမယ္။

ဘာသာတရားရဲ႕ ကရုဏာ

ဗုဒၶဘာသာဟာ ကရုဏာတရား ေရွးရွဳတဲ႔ ဘာသာတရား ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘမ်ားဟာ သားသမီးမ်ားကို လမ္းညႊန္ျပသေပးဖို႔လည္း ေမ႔မေနသင္႔ပါဘူး။ မိဘမ်ားဟာ သားသမီးမ်ား ႀကီးျပင္းလာတဲ႔အခါမွာ ျမတ္ဗုဒၶေဟာ္ၾကားေတာ္မူသည္႔ ျဗဟၼစိုရ္တရားမ်ားကို က်င္႔သံုးသင္႔ပါတယ္။ အဲဒီ ျဗဟၼစိုရ္တရားမ်ားကေတာ႔ ေမတၱာ ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ ႏွင္႔ ဥေပကၡာ တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးကို ေကာင္းစြာလုိက္နာက်င့္ၾကံလို႔ရွိရင္ မိဘမ်ားဟာ သားသမီးမ်ားရဲ႕ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ လြယ္ကူစြာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

မိဘမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ရမွာကေတာ့ ကေလးတစ္ေယာက္ကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ပညာသင္ေပးျခင္းပါပဲ။ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းကေတာ့ လူနဲ႔တိရစၧာန္ ကြဲျပားသြားေစတဲ့အခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ တိရစၧာန္တစ္ေကာင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ရင္ေသြးကို ေကာင္းမြန္စြာေစာင့္ေရွာက္သလို လူသားမိဘတစ္ေယာက္ဟာလည္း မိမိရဲ႕သားသမီးမ်ားကို ေကာင္းစြာျပဳစုေမြးျမဴဖို႔ တာ၀န္ရိွပါတယ္။

စိတ္ကိုယဥ္ေက်းေအာင္ျပဳလုပ္ရျခင္းဟာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈပါပဲလို႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ မိဘမ်ားဟာ သားသမီးမ်ားရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုတတ္ဖို႔ရန္အတြက္ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ႏိုင္င့ံသားေကာင္း ျဖစ္ မျဖစ္ဆိုတာ သူရဲ႕စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖံြံံြ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္မွဳအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

ကေလးမ်ား လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစအရြယ္ သူတို႔လိုခ်င္တာကို ေျပာမျပႏိုင္တဲ႔အရြယ္မွာ ငိုယိုၿပီး စိ္တ္ဆိုးေလ႔ရိွပါတယ္။ မိဘမ်ားဟာ ကေလးကို ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးရဲ႕ အစဆံုးျဖစ္တဲ႔ ေမတၱာတရားနဲ႔ ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ႏိုင္ရပါမယ္။

ကေလးမ်ား နည္းနည္းရင္႔က်က္လာတဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ မိဘမ်ားဟာ ကရုဏာတရားနဲ႔ ဆက္ဆံသင္႔ပါတယ္။ ပ်ိဳေဖာ္၀င္ခ်ိ္န္ အပ်ံသင္စအရြယ္ျဖစ္တဲ႔ ကေလးမ်ားဟာ ထိန္းသိမ္းရ အေတာ္ေလးခက္ခဲပါတယ္။ ၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္မွာ ကေလးမ်ားဟာ ပုန္ကန္လိုစိတ္ ေဒါသစိတ္ေတြမ်ားၿပီး မိဘမ်ားရဲ႕ ဆိုဆံုးမွဳမ်ားမွာလည္း အခ်ည္းႏွီးျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀တရားျဖစ္ၿပီးေတာ႔ ကေလးမ်ားဟာ တဇြတ္ထိုး လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ၿပီး မိဘမ်ားကို နာက်င္ေစလိုတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ႔ မရိွပါဘူး။

ကေလးမ်ား အရြယ္မေရာက္ခင္မွာ စာေမးပဲြႏွင္႔ အျခားေသာ အားကစား စတာေတြက ေအာင္ျမင္မွဳေတြ ရလာပါလိမ္႔မယ္။ အဲဒီအခါမွာ မိဘမ်ား က်င္႔သံုးရမယ္႔ ျဗဟၼစိုရ္တရားကေတာ႔ မုဒိတာ ပါပဲ။

ကေလးမ်ား အရြယ္ေရာက္ၿပီး ကိုယ္႔အိုး ကိုယ္႔အိမ္ ကိုယ္႔အလုပ္ႏွင္႔ ျဖစ္ေနတဲ႔အခါမွာ မိဘမ်ားဟာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးထဲက ေနာက္ဆံုးျဖစ္တဲ႔ ဥေပကၡာတရားကို က်င္႔သံုးရပါမယ္။ ကေလးမ်ားရဲ႕ အိမ္မွဳကိစၥ စတာေတြမွာ မိဘမ်ားက ၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ႔ ေႏွာက္ယွက္မွဳ မျပဳသင္႔ေတာ႔ပါဘူး။

ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးကို ညီညီမွ်မွ် က်င္႔သံုးသြားမယ္ဆိုရင္ မိဘမ်ားရဲ႕ ဘ၀ဆည္းဆာဟာ ေအးခ်မ္းပါလိမ္႔မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ႔ ကိုယ္႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္မ်ားရဲဲ႕ ရိုေသေလးစားမွဳကိုလည္း ရပါလိမ္႔မယ္။ ဒီျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးကို က်င္႔သံုးတဲ႔ မိသားစုဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္မွဳအစစ္အမွန္ကို ရႏိုင္ပါတယ္။

Duties of parents a Buddhist perspective ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။

Read More...

Sunday, August 22, 2010

ဗုဒၶဘာသာႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္

၁။ ကေလးသူငယ္မ်ား ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရိွစဥ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚထားရိွသည္႔ သေဘာထားမ်ားကို သိရန္
၂။ ကေလးသူငယ္မ်ား ဗုဒၶဘာသာမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ လမ္းဖြင္႔ထားသည္႔အေၾကာင္းကို သိရန္

ဟိႏၵဴဘာသာတြင္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လူေတြရဲ႕ အေကာင္း အဆိုးမ်ားဟာ သူတုိ႔ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔ သူတို႔မိသားစု အေပၚမွာ မူတည္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင္႔ ျဗဟၼဏေတြဟာ ေမြးဖြားျခင္း တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ျမင္႔ျမတ္တယ္ ျဖဴစင္တယ္လို႔ အယူရိွၾကတယ္။ ျဗဟၼဏအမ်ိဳးအႏြယ္ေတြသာ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ၿပီး အျမတ္ဆံုးအသိဥာဏ္ေတြကို ရႏုိင္တယ္ ( လို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ) ဇာတ္နိမ္႔ေသာ သူမ်ားဟာ ျဗဟၼဏေတြလို မလုပ္ႏုိင္ၾကပါဘူး။

ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရိွစဥ္( ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္)ကလူမ်ိဳးေရးခဲြျခားသည္႔ဇာတ္စနစ္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္၊ တန္းတူညီမွ်စိတ္ထားမ်ားရိွေအာင္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူခဲ႔ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားဟာ လူသားေတြရဲ႕ တိုးတတ္မွဳကို ေႏွာက္ယွက္တဲ႔ ဇာတ္စနစ္ကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ ရွဳတ္ခ်ခဲ႔ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားဟာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမစိတ္ဓာတ္ ၊ တန္းတူညီမွ် စိတ္ဓာတ္၊ တန္းတူညီမွ် လြတ္ေျမာက္ေရးစိတ္ဓာတ္တို႔ကို ျဖန္႔ခဲ႔ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕လူမ်ိဳးေရးအယူအဆမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေမြးဖြားျခင္းေၾကာင္႔ ယုတ္ညံ့လာသူမဟုတ္
ေမြးဖြားျခင္းေၾကာင္႔ ျမင္႔ျမတ္လာသူမဟုတ္
အလုပ္ေၾကာင္႔သာ ယုတ္ညံ့လာသူ ျဖစ္သည္
အလုပ္ေၾကာင္႔သာ ျမင္႔ျမတ္လာသူ ျဖစ္သည္

ျမတ္စြာဘုရားအလိုေတာ္အရ ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ၊ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ၊ ရဟန္းမ ( သီလရွင္ ၊ ဘိကၡဳနီမ) ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ဇာတ္စနစ္ျဖင္႔ ပိတ္ပင္တားဆီးမထားပါဘူး။

အားလံုးအတြက္ လမ္းဖြင္႔ထား

ဗုဒၶဘာသာဟာ အဆင္႔အတန္းေပါင္းစံုကလူအားလံုးအတြက္ လမ္းဖြင္႔ထားပါတယ္။ လူသားအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ သာသနာေဘာင္သို႔ ၀င္ခြင္႔ျပဳထားၿပီး ၊ အခြင္႔အေရးလည္း တန္းတူ ၊ အဆင္႔အတန္းလည္း တန္းတူပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ သံဃအဖဲြ႔အစည္းဆိုတာ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒရဲ႕ ျပယုဂ္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ႔သမိုင္းတြင္ ပထမဆံုးကြ်န္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ ၊ ၿဖိဳခ်ခဲ႔သူဟာ ျမတ္စြာဘုရားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင္႔အေရးကို ျမွင္႔တင္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားဟာ လူမွဳအဖဲြ႔အစည္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ စြမ္းရည္နဲ႔ အေရးပါမွဳတို႔ကို ယူလာ (ေဖာ္ျပ) ခဲ႔ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အဆင္႔အတန္းကို ႏိွမ္႔ခ်မထားပါဘူး သဘာ၀အားျဖင္႔ အမ်ိဳးသမီးဆိုတာကို လက္ခံပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားဟာ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေမြးရာပါအရည္အခ်င္းမ်ားကို ျမင္ပါ (သိပါ) တယ္။

ဒါေၾကာင္႔ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ သာသနာေတာ္မွာ အမ်ိဳးသားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အဆင္႔အတန္းတူ လက္ခံထားပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားက “ လိင္ ဟာ အရိယာ ျဖစ္ဖ႔ုိရန္အဟန္႔အတားမျဖစ္ပါဘူး”လို႔မိန္႔ေတာ္မူခဲ႔ပါတယ္။(ဗုဒၶဘာသာပညာ ရွင္မ်ားဟာ တစ္ခ်ိဳ႕ရဟန္းေတာ္မ်ားကမိန္းမမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ကဲ႔ရဲ႕တဲ႔ အသံုးအႏွဳန္းေတြကို ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားမွာ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာထားသကဲ႔သုိ႔ ထည္႔သြင္းထားဆိုတာ လက္ခံၾကပါတယ္။ ) (ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက အေျခအေနေတြဆိုတာကို ငါ တို႔ နားလည္ရမယ္။ )

ျမင္႔ျမတ္တဲ႔ ပုဂၢိဳလ္

တစ္ခါတစ္ေလ ပါဠိအသံုးအႏွဳန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လူမွဳအဖဲြ႔အစည္းရဲ႕ အေမ သို႔မဟုတ္ အေမ လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ႔ “ မာတုဂါမ” လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား ” အထူးအျဖင္႔ “ အေမမ်ား ” ဟာ ဗုဒၶဘာသာမွာ အလြန္ျမင္႔ျမတ္တဲ႔ ေနရာမွာ တည္ရိွပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ အမ်ိဳးသမီးဟာ သူမ လင္ေယာက်ာၤးရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ညီမငယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလ အေမ ၊ သို႔မဟုတ္ အမွဳလုပ္ ( ကြ်န္မ) အျဖစ္ပါ၀င္ေနတာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားက အေမဟာ သားေတြ သမီးေတြရဲ႕ နတ္တစ္ပါးအျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ျမင္႔ျမတ္တဲ႔ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ သေဘာထားပါတယ္။

လူမွဳေရး အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါအရ ျမတ္စြာဘုရားဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြ သာသနာ႔ေဘာင္သု႔ိ၀င္ေရာက္လာမွဳကို ပထမမွာ ခြင္႔မျပဳခဲ႔ပါဘူး။ အရွင္အာနႏၵာ၏ ေတာင္းပန္ေလ်ာက္ထားမွဳေၾကာင္႔ ဘိကၡဳနီ( ရဟန္းမ) သာသနာကို တည္ေထာင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဘိကၡဳနီ( ရဟန္းမ) ေတြဟာ သိကၡာပုဒ္ ၃၁၁ ပုဒ္ကို လိုက္နာရပါတယ္။ မဟာပဇာပတိေဂါတမီဟာ ဗုဒၶဘာသာမွာ ပထမဆံုး ဘိကၡဳနီ ( ရဟန္းမ) ပါပဲ။ သူမဟာ ေနာင္ခါ ဘုရားျဖစ္လာတဲ႔ သိဒၶတၳမင္းသားရဲ႕ မိေထြးေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အားလံုးအတြက္ ဘာသာ

ဗုဒၶဘာသာေပၚထြန္းမလာခင္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာအဆင္႔အတန္းနိမ္႔တယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ခံရပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာက အမ်ိဳးသမီးေတြကို သာသနာ႔ေဘာင္မွာ လက္ခံလိုက္တဲ႔ သတင္းဟာ အလြန္ကုိ မဂၤလာရိွတဲ႔ သတင္းပါပဲ။ ဗုဒၶသာသနာမွာ မိန္းမေတြကို လက္ခံလိုက္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ မိဖုရားမ်ား၊ မင္းသမီးမ်ား၊ သူေဌးသမီးမ်ား ၊ သာမာန္မိသားစုမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ား ၊ မုဆိုးမမ်ား၊ အားကိုးရာမဲ႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ျပည္႔တန္ဆာျဖစ္ခဲ႔ဖူးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ သာသနာေတာ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး စစ္မွန္သည္႔ခ်မ္းသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳတို႔ကို ရသြားခဲ႔ပါတယ္။

သာသနာေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အမ်ားစုဟာ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ရာရွာရင္းနဲ႔ လြတ္ေျမာက္မွဳတို႔ကို ရခဲ႔ပါတယ္။ အားကိုးရာမဲ႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၊ အကူအညီလိုေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျမတ္စြာဘုရားထံေရာက္လာတဲ႔အခါ ျမတ္စြာဘုရားဟာ မ်ားေသာအားျဖင္႔ “ညီမ” သို႔မဟုတ္ “ ညီမမ်ား” ဟူေသာ စကားမ်ားျဖင္႔ စတင္ေျပာဆိုပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားဟာ ကမၻာ႔သမိုင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ေလးစားဖို႔ ၊အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကူညီဖို႔ ကမၻာႀကီးရဲ႕ အမွန္တရားေတြကို ျမင္ေအာင္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ မ်က္လံုးဖြင္႔ေပးဖို႔ ေျပာဆိုခဲ႔တဲ႔ပထမဆံုးဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

အလွပဆံုး အမ်ိဳးသမီး

အရွင္သာရိပုတၱရာ နဲ႔ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တို႔ႏွစ္ပါးဟာ ျမတ္စြာဘုရားဘိကၡဳသာသနာေတာ္မွာ အဂၢသာ၀ကမ်ား ျဖစ္သကဲသုိ႔ အရွင္မေခမာေထရီမနဲ႔ အရွင္မဥပၸလ၀ဏ္ေထရီမတို႔ဟာလည္း ျမတ္ဗုဒၶ ဘိကၡဳနီသာသနာေတာ္မွာ အဂၢသာ၀ိကာမ်ား ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။

အျခားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ သူ႔ရဲ႕ တပည္႔သာ၀ိကာမ်ား အၾကားတြင္ ခ်ီးျမွင္႔ေထာက္ပ့ံမွဳ အမ်ားဆံုး စသည္ျဖင္႔ ဧတဒဂ္ (ဘဲြ႔ထူး) ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ပါတယ္။ ( ဒီလို ဧတဒဂ္( ဘဲြ႔ထူး) ခ်ီးျမွင္႔ခံရတဲ႔ ) အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာ အလြန္ေတာ္လြန္းသူမ်ား၊ အလြန္ထက္ျမတ္သူမ်ား၊ တရားေဟာျပသ ညႊန္ၾကားသူမ်ား၊ ပရိယတၱိစာေပသင္ၾကားျပသေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ သာသနာေတာ္ အိႏၵိယႏွင္႔ အာရွေဒသေတြမွာ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေအာင္ ကူညီၾကပါတယ္။ သူ (သူမ) တို႔ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ မိသားစုမ်ားအားလံုးကို စိတ္ဓာတ္ေတြ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ ကူညီႏုိင္ၾကပါတယ္။

ဥပမာေျပာျပရင္ အျမင္႔ျမတ္ဆံုးျဖစ္တဲ႔ ( အလွပဆံုးျဖစ္တဲ႔) ၀ိသာခါသူေဌးမပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ရတနာသံုးပါးအတြက္ မ်ားစြာလွဴဒါန္းေထာက္ပံ့ခဲ႔ပါတယ္။ သူမ ဘ၀တစ္ေလ်ာက္လံုးလည္း အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုေတြအၾကား ဗုဒၶသာသာတရားေတာ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါတယ္။

သာသာနာျပဳ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

သဃၤမိတၱာေထရီမဟာ ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားမရိွသည္႔ ေနာက္ပိုင္း အႀကီးျမတ္ဆံုးအိႏၵိယအင္ပါယာအေသာကမင္းတရားႀကီးရဲ႕ သမီးေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၃၀ အၾကာမွာ ဘိကၡဳနီသာသနာေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ အရွင္မသဃၤမိတၱာႏွင္႔ အရွင္မဟိႏၵမေထရ္တို႔ဟာ စီလြန္ ( သရီလကၤာ) ၾကြၿပီး မဟာေဗာဓိပင္ကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးခဲ႔ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဟာ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက စီလြန္( သီရိလကၤာမွာ ) ပ်ံ႕ႏံွ႕ခဲ႔ပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္မွာ ကမၻာႀကီးရဲ့ေနရာအႏံွ႔အျပား အထူးသျဖင္႔ ဥေရာပႏွင္႔ အေမရိကန္မွာ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာၿပီး ဘိကၡဳနီျဖစ္လာသူေတြရွိပါတယ္။ သူ (သူမ) တို႔ဟာ ဗုဒၶ၏ စာေပေတြကို ေလ႔လာရင္းနဲ႔ တရားအားထုတ္ၾကပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ သူ( သူမ) တို႔ဟာ ေစတနာသဒၶါတရားထက္သန္စြာ သူတို႔ရဲ႕ ( သူမတို႔ရဲ႕) ဘ၀တစ္ေလ်ာက္လံုး လူအမ်ားအားျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားေတာ္မ်ား သင္ၾကားျပသေပးၾကပါတယ္။

ရရိွႏုိင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး

၁။ ကေလးသူငယ္မ်ား အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အယူအဆ သေဘာထားမ်ားကို သိႏုိင္ျခင္း
၂။ ကေလးသူငယ္မ်ား ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္က ဗုဒၶဘာသာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရရိွေသာတန္းတူရည္တူ အခြင္႔အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔၏အျမင္မ်ားကို ေပးႏုိင္ျခင္း

Buddhism and Women ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။

Read More...

Wednesday, August 18, 2010

Golden Taungtwin

Centre most noble, land of victory,
The best of lands, peerless town,
Town of ‘a thousand levies’
Taungtwin by name, our golden city,
With its river of a moat, graceful, placid, deep,
And the lotus that bloom forth with the moon.
The city walls look as if strewn with corals,
Then its halls, paths, barricades and four great gates.
The palace with its sixty-cubit crossbeams
Has the pinnacle right in the centre.
Here resides the lord, with the royal family,
Keeping his precepts. There are
Countless famous pagodas, six-rayed temples
Where sacred relics are enshrined:
Intaung, Siykhoun, Htupayoun, and many more.
The other gems, the Doctrine and the Order, abound.
Full of pleasant things is my native place,
The best of places
How like the land of gods it is!

From its very foundation
The town has been a blessed place_
This my native town.
Never have I been to far-away strange places.
Now you, young Khin Nyo, have come to tempt me.
Well, I , Khin U, will answer in my sweet voice. Listen!
It will mean going far far away
Like a bird on flight
Or a bell sound that floats away
Or a man gone to sea
You say it is not so far off
Not the distance a hen may thoughtfully gaze at
Nor the distance a peacock may stare into.
Yet it is far away all the same,
Strange, other peoples’ territory.
You should not tempt me to come with you
We have been here long, so long,
Don’t think you can lure me away.

When it is the season we go visiting places:
To pagodas, to monasteries with ponds in them,
Well-dressed, riding palanquins,
The staffs of rank almost touching one another,
And the shadows mingling wonderfully.
Our have been wealthy families
From the days of the great-grandparents.
My parents are well-to-do people, never in want,
We do business in the market-place
With all manner of people,
People of our land, people from abroad,
People familiar, people strange,
People coming from far and near.
Eight qualifications have I.
Man of Golden Ava, tall man of emerald lustre,
Carelessly you say you love me at first sight
And want to live with me.
Guarded as I am by my dear parents,
How can I come away with you?
Bound fast by affection, firm in my moral habits,
I am not one to be tempted away.

Read More...

ေတာင္တြင္း ေရႊျပည္

အခ်ာ ပ၀ရ ဌာနေအာင္ခ်က္
ဘူမိနက္၌ ႏွိဳင္းဖက္တုကင္း
ေထာင္ျပဳျခင္း၀ယ္ ေတာင္တြင္းေခၚမည္
တို႔ ေရႊျပည္မူ ယဥ္ၾကည္နက္ဆံုး
က်ံဳးလည္း သီတာ လွပၾကာႏွင္႔
သႏၱာအတိ စီ၏ ဘိသို႔
ၿမိဳ့ႏွင္႔ တန္ေဆာင္း ရဲေလာင္း ရင္တား
တံခါးေလးသြယ္ ဖိုင္ဖိုင္က်ယ္၏
ေျခာက္ဆယ္ ထုပ္၀ါ နန္းေတာ္မွာလည္း
လယ္ခ်ာ မွန္ကင္း မင္းလည္း ေဆြစံု
သီလထံုလ်က္ ေမြပုံေျခာက္ေရာင္
အင္းေတာင္ စည္းခံု ထူပါရံုက
စသည္ မုေဌာ ေက်ာ္ေဇာဘုရား
ေရေသာ္ မ်ား၏ တရား သံဃာ
ရတနာတည္႔ ပည္းမွ်ရိွသား
ဇာတိေခါင္တည္ သာမ်ိဳးစည္သည္
နတ္ျပည္ တူသမွ် လွည္႔ေသာ။

နရာ ပထမ တည္ေသာစက
ဌာန ေသဌ္ေျမ ခ်က္ျမွဳပ္ေန၍
ေ၀းေျမရပ္ထူး မေရာက္ဖူးသည္
ရြယ္လူး ခင္ညိဳ ေသြးၾကည္းဆိုေသာ္
သံခ်ိဳ ခင္ဦး ပ်ံ႕ပ်ဴးသာယာ
ျပန္ပိမ္႔ နာေလာ႔ ပမာ ထံုးစံ
ေၾကာင္းေ၀းလံစြ ငွက္ပ်ံ ေခါင္းေလာင္း
ေရေၾကာင္း ရွာသြား ေယာက်ာ္းလားသို႔
ၾကက္ကား တစ္ေတြး ေဒါင္းတစ္ေငးမွ်
မေ၀းၾကဘူး ေျမေခါင္ က်ဴးသား
ရပ္ထူး စြန္နား တစ္ပါး ျပည္ရြာ
သွ်င္တို႔မွာသို႔ လိုက္လာေစေၾကာင္း
မေသြးေကာင္းခဲ႔ ေရွးေႏွာင္း ေနတည္
ဆက္စဥ္ ရွည္သည္
မွတ္ရည္ ယူမဆလွည္႔ေသာ။

အခါ သမယ ေရာက္လကလည္း
ဌာန ဘုရား ေက်ာင္းကန္သြားေသာ္
၀တ္စား ဆင္ယင္ ထမ္းစင္ သန္လ်င္း
စီးနင္း တစ္သြယ္ အံ့ဖြယ္ ရိတ္စက္
က်ိဳင္းခ်င္း ယွက္မွ် စဥ္ဆက္ ေဘးဘိုး
ေဘာင္ရိုး ကုန္ၾကြယ္ မိဖ၀ယ္လည္း
လိုမယ္ မတ ျပည္႔စံုလွလ်က္
ျပည္ပ ျပည္တြင္း အခ်င္းခပ္သိမ္း
သူစိမ္း သူက်က္ ဆံသက္ နီးေ၀း
အိမ္ေစ်း သဘင္ စံုအင္ ရွစ္မည္
မယ္၌ တည္လ်က္ ျမရည္ က်ိဳင္းထြား
ေရႊ၀သားလွ်င္ သနားတစ္ကိုယ္
တူေပ်ာ္လိုဟု ေတြးခ်ိဳ မဆ
ျမင္ကာမွ်ကို မိဖအုပ္ခ်ဳပ္
ကြ်ႏု္ပ္ဘယ္မွာ သွ်င္႔ေနာက္ပါအ့ံ
ေမတၱာၿမဲခ်ည္ သီလ တည္သည္
ညြတ္ၾကည္ ခ်ဴမရလွည္႔ေသာ။ ။

Read More...

Friday, August 13, 2010

တာ၀န္ႏွင္႔ ၀တၱရား

တာ၀န္ႏွင္႔ ၀တၱရားဟူေသာ စကားလံုးႏွစ္လံုးကို တဲြ၍ သံုးေနၾကေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္အားျဖင္႔ မတူညီေခ်။ တာ၀န္သည္ မလုပ္ မေန လုပ္ရမည္႔ သေဘာျဖစ္၏။ တာ၀န္၏ သေဘာမွာ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔မရိွေခ်။ ၀က္ျဖစ္လွ်င္ မစင္စားရမည္႔ သေဘာျဖစ္၏။ မိမိတို႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ တာ၀န္မေက်ပြန္သူ ရိွလာပါက ျပႆနာမ်ိဳးစံု ျဖစ္လာႏုိင္၏။

၀တၱရား၏ သေဘာမွာ မလုပ္မေန လုပ္ရမည္႔ သေဘာမဟုတ္ေပ။ မလုပ္ခ်င္လွ်င္ မလုပ္ဘဲ ေနႏိုင္၏။ ၀တၱရား၏ သေဘာမွာ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ရိွ၏။ ၀တၱရား၏ သေဘာမွာ ကူညီရိုင္းပင္းျခင္း ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင္႔ မိမိတို႔သည္ တာ၀န္အျပင္ ၀တၱရားလည္း ေက်ပြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင္႔၏။ သုိ႔မွသာ မိမိတို႔ ပတ္၀န္းက်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းမည္ ျဖစ္၏။ ၀တၱရားမေက်ပြန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳ၊ ေသြးစည္းမွဳ၊ အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမွဳမ်ားကား ရိွလာမည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုစကားႏွစ္လံုးသည္ အဓိပၸါယ္မတူသကဲ႔သိုပင္ သက္ေရာက္မွဳလည္း ကြဲျပား၏။

မိသားစုတစ္ခုတြင္ လင္ေယာက်ာ္း၏ တာ၀န္ရိွ၏။ ဇနီးမယား၏ တာ၀န္ရိွ၏။ မိဘတာ၀န္ရိွ၏။ သားသမီး တာ၀န္ရိွ၏။ ေဆြမ်ိဳးတာ၀န္ရိွ၏။ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ၾကားတြင္ တာ၀န္ကိုယ္စီ ေက်ပြန္ပါက မည္သည္႔ ျပႆနာမွ် ျဖစ္မလာႏုိင္ေပ။ ထို႔အတူ သားသမီးႏွင္႔ မိဘၾကားတြင္လည္း ကိုယ္စီ တာ၀န္ေက်ပြန္ပါက မည္သည္႔ျပႆနာမွ် ျဖစ္မလာႏုိင္ေပ။ ထို႔အတူ မိမိတို႔ မိသားစုႏွင္႔ ေဆြမ်ိဳးမ်ားၾကားတြင္ တာ၀န္ကိုယ္စီေက်ပြန္ေနပါကလည္း မည္သည္႔ ျပႆနာမွ် ျဖစ္မလာႏုိင္ေပ။ လင္ေယာက်ာ္းက တာ၀န္မေက်လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ဇနီးမယားက တာ၀န္မေက်လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုမိသားစုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ မေနႏိုင္ေတာ႔ေပ။ ျပႆနာမ်ား တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာမည္သာ ျဖစ္၏။ မ်ားေသာအားျဖင္႔ လင္မယားမ်ားၾကားတြင္ တာ၀န္မေက်မွဳမွစ၍ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ၾကား ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာေသာအခါ စီးပြားေရး က်န္းမာေရး ပညာေရး လူမွဳေရး စေသာ အေရးမ်ားလည္း ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားလာမည္သာ ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ စီးပြားေရး က်န္းမာေရး ပညာေရး လူမွဳေရး စေသာအေရးမ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားလာသည္မွာ တာ၀န္မေက်မွဳက စျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုရမည္ ျဖစ္၏။

မိသားစုတစ္ခုတြင္ တာ၀န္မဲ႔သူ တစ္ေယာက္ပါလာပါက ထိုမိသားစုသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင္႔ ဆုတ္ယုတ္လာႏုိင္၏။ ထို႔အတူ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ တာ၀န္မဲ႔သူ တစ္ေယာက္ ပါလာပါက ထိုအဖဲြ႔အစည္းသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင္႔ ဆုတ္ယုတ္လာႏုိင္၏။ ထိုထက္ပို၍ ေျပာရပါလွ်င္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ တာ၀န္မဲ႔စြာေနတတ္သည္႔သူမ်ား ရိွလာပါကလည္း ထိုႏိုင္ငံသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင္႔ ဆုတ္ယုတ္လာမည္သာ ျဖစ္၏။ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ မိသားစု တစ္ခုတြင္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္လည္းေကာင္း ၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္လည္းေကာင္း တာ၀န္မ်ားျဖင္႔ တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင္႔ျဖစ္၏။

အျပန္အလွန္အားျဖင္႔ မိသားစုတစ္ခုတြင္ တာ၀န္သိသည္႔ မိသားစု၀င္မ်ား ပါလာေလ ထိုမိသားစု တိုးတတ္လာေလပင္ ျဖစ္၏။ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုတြင္လည္း တာ၀န္သိသည္႔သူမ်ား ပါလာေလ ထိုအဖြဲ႔အစည္း တိုးတက္ေလပင္ ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္လည္း တာ၀န္သိသည္႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား ပါလာေလ ထိုႏုိင္ငံ တိုးတတ္ေလပင္ ျဖစ္၏။

ျမတ္ဗုဒၶသည္ သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္တြင္ မိဘတာ၀န္၊ သားသမီးတာ၀န္၊ ဆရာတာ၀န္၊ တပည္႔တာ၀န္၊ စသည္ျဖင္႔ တာ၀န္အသီးသီးကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႔သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္အေနႏွင္႔မူ သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္ကို လိုက္နာက်င္႔ႀကံပါက တာ၀န္အသီးသီး ေက်ပြန္ၿပီးသား ပင္ျဖစ္၏။ ထိုကဲ႔သို တာ၀န္အသီးသီး ေက်ပြန္ပါက မည္သည္႔ ျပႆနာမ်ားမွ ျဖစ္မလာပဲ ပစၥဳပၸန္ သံသရာႏွစ္ျဖာလံုး ခ်မ္းသာႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။ ျမတ္ဗုဒၶညႊန္ျပေတာ္မူသည္႔ သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္ေတာ္ကို မက်င္႔ဘဲ မိမိတို႔ တာ၀န္မ်ား မေက်ပြန္ပါက ျပႆနာမ်ိဳးစံု ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ပစၥဳပၸန္ဘ၀မွာလည္း မႀကီးပြားႏိုင္သလို သံသရာအတြက္လည္း မေကာင္းေပ။

အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာမ်ား က်င္႔ႀကံအားထုတ္မွသာ အက်ိဳးေပးသည္မဟုတ္ ၊ က်င္႔ႀကံအားထုတ္သူတိုင္းအား အက်ိဳးေပးေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္၏။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကို တိရ စၦာန္မ်ား လိုက္နာက်င္႔ႀကံလွ်င္ တိရ စၦာန္မ်ား ခ်မ္းသာမည္ ျဖစ္၏။ အျခား ဘာသာ၀င္မ်ား လိုက္နာ က်င္႔ႀကံလွ်င္လည္း အျခားဘာသာ၀င္မ်ား ခ်မ္းသာမည္ ျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာ မက်င္႔သုံုးပါက မည္သည္႔အက်ိဳးမွ် ျဖစ္ထြန္းလာမည္ မဟုတ္ေပ။ ယေန႔ တိုးတက္ေသာ မိသားစုမ်ား၊ အသင္းအဖဲြ႔မ်ား ႏုိင္ငံမ်ားကို ေလ႔လာၾကည္႔ပါက ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာက်င္႔ႀကံၾကေသာေၾကာင္႔ တိုးတက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။

ထိုသို တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္လည္း သူ႔အကန္႔ႏွင္႔သူ သူ႔အတိုင္းအတာႏွင႔္သူ ပင္ျဖစ္၏။ မိဘတာ၀န္ကို သားသမီးက ျပည္႔စံုေအာင္ေဆာင္ရြက္ေန၍ မျဖစ္သလို တပည္႔တာ၀န္ကိုလည္း ဆရာက ျပည္႔စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ မရေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိအလုပ္ကိုသာ မိမိလုပ္ရမည္ ျဖစ္၏။

ဘုန္းႀကီးသည္ ဘုန္းႀကီးအလုပ္ကုိ လုပ္ရမည္ ျဖစ္၏။ ဘုန္းႀကီးသည္ ဘုန္းႀကီးအလုပ္ကို လုပ္မွသာ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာမည္ ျဖစ္၏။ဘုန္းႀကီးသည္ ဘုန္းႀကီးအလုပ္ကို လုပ္မွသာ ဘုန္းႀကီးအလုပ္ကို လုပ္ေသာ ဘုန္းႀကီးမ်ား ၾကားတြင္ ဘုန္းႀကီးပီသစြာ ေနႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။

လူသည္ လူအလုပ္ကုိ လုပ္ရမည္ ျဖစ္၏။ လူသည္ လူအလုပ္ကို လုပ္မွသာ လူအလုပ္ကိုုလုပ္၍ လူလိုေနေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္းတြင္ လူပီသစြာ ေနႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။ လူသည္ လူ႔ဘ၀မွာေနလွ်က္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကဲ႔သို႔ က်င္႔ႀကံေနထိုင္ပါက ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာမည္ မဟုတ္ေပ။ မိမိ၌ ရရိွထားေသာ ေလာကီစည္းစိမ္မ်ားပင္ ဆုတ္ယုတ္လာမည္သာ ျဖစ္၏။

ထုိ႔အျပင္ တာ၀န္မေက်ေသာ မိမိကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မိမိ၏ မိသားစု၊ မိမိ၏ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ မိမိေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ မိမိရပ္ရြာ စသည္ မိမိႏွင္႔ စပ္ဆက္သမွ်ေသာ ပတ္၀န္းက်င္လည္း မည္သည္႔ေကာင္းက်ိဳးမွ် ျဖစ္ထြန္းလာမည္ မဟုတ္ေပ။ မိမိကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္၏။ ထိုကဲ႔သို႔ မျဖစ္ေစရန္ မိမိတာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင္႔၏။

ထို႔ေၾကာင္႔ပင္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီက
ဪ..လူ႔ျပည္ေလာက၊ လူ႔ဘ၀ကား
အိုရနာရ၊ ေသရဦးမည္
မွန္ေပသည္တည့္ ။
သို႔တၿပီးကား၊
သင္ေသသြားေသာ္
သင္ဖြားေသာေျမ၊
သင္တို႔ေျမသည္ အေျခတိုးျမင့္၊
က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။
သင္၏အမ်ိဳးသား၊
စာစကားလည္း ႀကီးပြားတိုးျမင့္၊
က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။
သင္ဦးခ်၍ အမွ်ေ၀ရာ ေစတီသာႏွင့္၊
သစၥာအေရာင္ ဥာဏ္တန္ေဆာင္လည္း
ေျပာင္လ်က္၀င္းလ်က္ က်န္ေစသတည္း ။
ဟူေသာ ကဗ်ာျဖင္႔ မိမိေဆြမ်ိဳး မိမိရပ္ရြာ မိမိႏိုင္ငံ အတြက္ တာ၀န္ေက်ပြန္သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ တိုက္တြန္းခဲ႔သည္။

ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားတြင္လည္း ေလာကီႏွင္႔ ေလာကုတၱရာ တရားမ်ားကို ခဲြျခားေဟာထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္၏။ ေသာတာပန္ျဖစ္ခ်င္ေသာ လူတစ္ေယာက္သည္ ေသာတာပန္ျဖစ္ေၾကာင္းတရားကို က်င္႔ရမည္ျဖစ္၏။ ယခု ပစၥဳပၸန္ဘ၀ ႀကီးပြားခ်မ္းသာရရိွခ်င္ေသာ လူတစ္ေယာက္သည္ ပစၥဳပၸန္ႀကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္းတရားမ်ားကို က်င္႔သံုးရမည္ ျဖစ္၏။ သူ႔ အကန္႔ႏွင္႔သူ လိုက္နာက်င္႔ႀကံရမည္ ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင္႔ မိမိ မိသားစု တိုးတက္ေစခ်င္လွ်င္ ၊ မိမိ အဖဲြ႕အစည္းတိုးတက္ေစခ်င္လွ်င္ ၊ မိမိ ႏိုင္ငံ တိုးတက္ေစခ်င္လွ်င္ မိမိတို႔အေပၚ က်ေရာက္လာသည္႔ ဘ၀ေပးတာ၀န္ကို ေက်ပြန္ရမည္ျဖစ္၏။ တာ၀န္သိစိတ္ျဖင္႔ မိမိအေပၚက်ေရာက္လာသည္႔ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္၏။ တစ္နည္းအားျဖင္႔ က်ေရာက္လာသည္႔ တာ၀န္ကို ယူရဲ႕သည္႔ သတၱိရိွရမည္ ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ က်ေရာက္လာသည္႔ တာ၀န္ကို ယူရဲသည္႔ သတၱိရိွမွသာ ႀကီးပြားႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။ မိမိေဆြမ်ိဳးမ်ားလည္း ႀကီးပြားလာမည္ ျဖစ္၏။ မိမိရပ္ရြာလည္း ဂုဏ္ရိွလာမည္ ျဖစ္၏။ မိမိကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မိမိ ပတ္၀န္းက်င္လည္း တိုးတက္လာႏုိုင္မည္ ျဖစ္၏။

ယေန႔ ျမတ္ဗုဒၶ၏သာသနာေတာ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ခဲ႔ၿပီ ျဖစ္၏။ ဤကဲ႔သို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္အထိ တည္ရိွေနျခင္းမွာ အရွင္မဟာကႆပ ၊ အရွင္အာနႏၵာ စေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တပည္႔သာ၀ကမ်ား တာ၀န္ေက်ပြန္ခဲ႔ၾကေသာေၾကာင္႔ျဖစ္၏။ ပထမသဂၤါယနာၿပီးေသာအခါ ဒီဃနိကာယ္မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ရန္အတြက္အရွင္အာနႏၵာႏွင္႔တပည္႔တို႔အား တာ၀န္ေပးၾက၏။ မစၨ်ိမနိကာယ္
မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ရန္အတြက္ အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ တပည္႔မ်ားအား တာ၀န္
ေပးၾက၏။ သံယုတၱနိကာယ္မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ရန္အတြက္ အရွင္မဟာကႆပ
ႏွင္႔ တပည္႔တို႔အား တာ၀န္ေပးၾက၏။ အဂၤုတၱရနိကာယ္မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔
ေရွာက္ရန္အတြက္ အရွင္အႏုရုဒၶ၏ တပည္႔မ်ားအား တာ၀န္ေပးၾက၏။ ယင္းမေထရ္ျမတ္မ်ားႀကီးမ်ားသည္ က်ေရာက္လာသည္႔ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ၾက၏။ ထိုမေထရ္ျမတ္ႀကီးမ်ား၏ တာ၀န္ေက်ပြန္မွဳေၾကာင္႔“ ဗုဒၶဘာသာ” ဟု ယေန႔ ရိွေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ထိုမေထရ္ျမတ္ႀကီးမ်ား တာ၀န္မေက်ပြန္ခဲ႔ပါက ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဟူေသာ အသံကိုပင္ ၾကားရမည္ မဟုတ္ေပ။ ဤသည္မွာ တာ၀န္ေက်ပြန္မွဳ၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင္႔ မိမိပတ္၀န္းက်င္ မိမိအဖဲြ႔အစည္း မိမိ မိသားစု တိုးတတ္ေစခ်င္လွ်င္ မိမိအေပၚ၌ က်ေရာက္လာသည္႔ တာ၀န္ကို ယူရဲရမည္ ျဖစ္၏။ ထို႔အျပင္ မိမိတစ္ေယာက္တည္း တာ၀န္ေက်ပြန္ေနရံုမွ်ႏွင္႔လည္း မျပည္႔စံုေသး ၊ က်န္သည္႔ မိသားစု၀င္မ်ားလည္း ကိုယ္စီ တာ၀န္ေက်ပြန္ေအာင္ တိုက္တြန္းေပးရမည္ ျဖစ္၏။

သို႔မွသာ ဘက္စံု တိုးတက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင္႔ပင္ စာဆိုတို႔က
“ မင္း မပါ ဘယ္ဟာမွ မၿပီး ၊ မင္းခ်ည္းလဲ မၿပီး
ငါ မပါ ဘယ္ဟာမွ မၿပီး ငါခ်ည္းလဲ မၿပီး
သူ မပါ ဘယ္ဟာမွ မၿပီး သူခ်ည္းလဲ မၿပီး
မင္း ငါ သူ အားလံုးစံုမွ အလုံးစံုၿပီး လို႔ ဆိုခဲ႔ၾကျခင္း ျဖစ္၏။

အိမ္ေထာင္ဦးစီး တစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ မိမိ၏ ဇနီးမယား သမီး သားတို႔ အေပၚ၌တာ၀န္ေက်ရမည္ ျဖစ္၏။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး တစ္ေယာက္အေနႏွင္႔ မိမိ၏ မိသားစုျပည္႔စံုေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ ဟူသည္မွာ ၀တၱရားအရ မဟုတ္ဘဲ တာ၀န္အရ လုပ္ကို လုပ္ေပးရမည္ ျဖစ္၏။ ျပည္႔စံုၾကြယ္၀ေသာ မိသားစုမ်ားကို ေလ႔လာၾကည္႔ပါက ကိုယ္စီ တာ၀န္မ်ား ေက်ပြန္ၾကေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရမည္သာ ျဖစ္၏။

ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္လည္း သမၼတသည္ သမၼတ တာ၀န္ကို စတင္ ထမ္းေဆာင္ေသာ အခ်ိန္မွစ၍ တိုင္းသူ ျပည္သားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္႔စံုႏိုင္သမွ် ျပည္႔စံုေအာင္ လုပ္ေပးရမည္႔ တာ၀န္ရွိ၏။ ႏုိင္ငံ၏ သမၼတတစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ တိုင္းသူ ျပည္သားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည္႔စံုေအာင္ တာ၀န္အရ လုပ္ကို လုပ္ေပးရမည္ ျဖစ္၏။ သမၼတ တစ္ေယာက္၏ တာ၀န္မေက်ပြန္လွ်င္ တိုင္းျပည္သည္ ဆင္းရဲမည္ ျဖစ္၏။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင္႔ ႏိွဳင္းယွဥ္လာလွ်င္ မ်က္ႏွာငယ္ရမည္ ျဖစ္၏။ ထိုကဲ႔သို႔ မျဖစ္ေစရန္မွာ သမၼတတြင္ တာ၀န္အျပည္႔အ၀ရိွ၏။ ထိုတာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရမည္သာ ျဖစ္၏။ ထိုတာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါက မိမိကိုယ္ အေၾကာင္းျပဳ၍ မိမိႏိုင္ငံ ဆုတ္ယုတ္မည္ ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင္႔ မိမိတို႔သည္ မိမိတို႔ မိသားစု မိမိေဆြမ်ိဳး မိမိတို႔ရပ္ရြာ ၊ မိမိတ္ို႔ႏိုင္ငံ တိုးတက္ေစလိုပါလွ်င္၊ ႀကီးပြားေစလိုပါလွ်င္၊ ဂုဏ္တက္ေစလိုပါလွ်င္ ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ေက်သူ တာ၀န္ကို ယူရဲသူ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္၏။ သို႔မွသာ မိမိ မိသားစု မိမိေဆြမ်ိဳး မိမိရပ္ရြာ မိမိႏိုင္ငံသည္ မိမိကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တိုးတက္ ႀကီးပြား ဂုဏ္တက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။ ။

Read More...